Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus, millega võid rahul olla!  

Five raamatupidamisteenus sobib neile ettevõtetele, kelle jaoks on oluline, et firma raamatupidamine vastaks kõigile seatud nõuetele, ilma et peaks end ise pidevalt kursis hoidma raamatupidamisega seotud seadusandluse ja nende muudatustega.

Five raamatupidamise teenus vabastab teie ettevõtte raamatupidamise tarkvara ja riistvara soetamise ja korrashoiu muredest!

Peame oluliseks, et meie klientide jaoks oleks sisseostetud raamatupidamisteenus usaldusväärne, professionaalne ning kiire!

Meie raamatupidamisteenused on hinnastatud vastavalt töödeldavate dokumentide mahule ja arvutussüsteemi keerukusele.

Teie ettevõttele vajaliku raamatupidamisteenuse võimaliku maksumuse saamiseks võta kindlasti meiega ühendust – leiame teile sobivad raamatupidamislahendused, mida võite usaldada!

Küsi personaalset pakkumist!
 

Miks on kasulik raamatupidaja palkamise asemel raamatupidamisteenus sisse osta?

 • Maandate kõik riskid, mis kaasnevad seadusandluse muudatustega;
 • Raamatupidamine on korras ka siis, kui raamatupidaja jääb haigeks või on puhkusel;
 • Teile ei lisandu täiendavaid kantseleikulusid – need on kokkulepitud teenuse hinna sees;
 • Ettevõte ei pea palkama eraldi raamatupidajat, finantsjuhti;
 • Hoiate ettevõtte raha kokku raamatupidajate koolitamise, töökoha ning tarkvara pealt.
 • Väiksemate ettevõtete puhul on raamatupidamisteenus eriti kuluefektiivne, sest igakuine kulu on vaid mõnisada eurot.

Mida tähendab Five raamatupidamise teenus?

Five raamatupidamiseteenused sisaldavad kõiki vajalikke tegevusi, et ettevõtete raamatupidamine oleks korras ja vastaks nõuetele. Seejuures:

 • kontrollime raamatupidamiseks vajalike dokumentide vastavust kehtestatud nõuetele;
 • kirjeldame tehinguid vastavates registrites;
 • hoiame kõik dokumendid süstematiseerituna vähemalt lepingu lõppemiseni;
 • teostame raamatupidamisteenust vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele;
 • koostame seaduasndlusele vastavaid, korrektseid raamatupidamisaruandeid;
 • teostame käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksuarvestust;
 • koostame statistilisi aruandeid;
 • aitame kinni pidada seadusandlusest tulenevatest tähtaegadest, esitades kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioone ja aruandeid õigeaegselt vastavatele ametiasutustele;
 • anname nõu, kuidas korraldada ja dokumenteerida majandustegevust nii, et ettevõtte maksukoormust optimeerida ning riske maandada.

Lisaks sisaldavad Five raamatupidamise teenused soovi korral raamatupidamisarvestuse seisukorra analüüsi ja auditieelset korrastamist. Viime läbi ka raamatupidamise restaureerimist ning koostame majandusaasta aruandeid, alg- ja lõppbilansse. Oleme teile abiks ka konfliktiolukordade ekspertiisiga ning ettevõtte ühinemise, jagunemise ja lõpetamise toimingutes!        
 
Küsi personaalset pakkumist!