Krediidiotsus

Tihti jõuate Teie, kui võlausaldaja teatud punktis avastuseni:

 • mitte kõik Teie kliendid ei ole krediidi väärilised,
 • homne müük ei pruugi katta Teie tänaseid tasumata võlgasid,
 • väga pikalt maksetähtaega ületanud klient ei pruugigi lõpuks Teie võlga tasuda,
 • Teie kliendil ei ole alati õigus.

Õigusalane konsultatsioon, Lepingute koostamine ning juriidiline analüüs

Nõude mittetasumisel deebitori poolt või nõude sissenõutavuse tõendamisvajaduse korral on oluline sissenõudmise tulemuslikkuse tõstmiseks võlgnevuse alusdokumentatsiooni tugevus.

Käesoleva teenusega saame pakkuda Teile abi dokumentide koostamisel või ülevaatamisel.
Teenuse vajadusel palume edastada taotlus aadressile inkasso@five.ee , koos soovitud teenuse kirjeldusega ja taotleja kontaktandmetega.

 

Krediidikontroll

Krediidikontroll võimaldab Teil hinnata potentsiaalse kliendi krediidiriski ja riskimäärast lähtudes vastu võtta objektiivseid krediidiotsuseid.
Krediidikontrolliga kogutakse andmeid potentsiaalse ostja või püsikliendi finantsmajandusliku olukorra ja maksekäitumise kohta.

Tausta – ja Krediidivõime hindamiseks on Teil võimalik tellida järgmisi raporteid:

 • Faktiraport

° juhatuse ja nõukogu liikmed
° aktsionärid/osanikud
° muud ettevõttega seotud isikud
° ajalugu ettevõtteregistris
° käibemaksukohustus
° registreeritud kapital
° töötajate arvu dünaamika
° tegevusvaldkond
° litsentsid ja tegevusload
° viimase kolme aasta olulisemad finantsnäitajad
° tegevusvaldkonna näitajad
° maksuvõlad
° maksehäired
° ettevõtte meediakajastus
° ametlikud teadaanded

 • B-kaardi andmed

° Väljavõte sisaldab B-kaardi informatsiooni vastavalt hetkeseisule (v.a kande teostajate nimed ja kehtetud andmed).

 • Ettevõttega seotud isikud

° juhatuse ja nõukogu liikmed
° aktsionärid/osanikud
° muud ettevõttega seotud isikud
° endised ettevõttega seotud isikud

 • Ettevõtte maksehäirete raport

° maksuvõlad Maksu- ja Tolliametile
° maksehäireregistri info

Ettevõtte maksehäirete raport näitab nii võlgade hetkeseisu kui maksuvõla muutumist ajas, samas kui Firmapäringu kaudu hangitav maksehäireregistri raport kajastab ainult maksude saldot antud ajahetkel.

 • Majandusaasta aruanne

° Koopia raamatupidamise aastaaruandest pärineb äriregistrile esitatud aruande originaalist. Raportit on võimalik väljastada ettevõtete kohta, kes on vastava aruande esitanud.

 • Kinnistusraamatu väljavõte

Kinnistusraamatu väljavõte kajastab informatsiooni ettevõtte kinnistute ning neile seatud hüpoteekide kohta.

° üldinfo (kinnistusosakond ja –jaoskond, registriosa number)
° katastritunnus
° kinnistu asukoht
° kinnistu liik
° kinnistu pindala
° omanikud
° hüpoteegi kanded
° hüpoteegi summad
° kannete alused ja kehtivused

 • Eraisiku krediidiraport

° isiku maksehäired
° isikuga seotud kinnistud
° isikuga seotud ettevõtete staatus
° isikuga seotud ettevõtete maksehäired
° isiku roll ettevõtetes

 • Eraisiku maksehäirete raport

° maksehäirete algus- ja lõppkuupäevad
° maksehäirete summade vahemik
° maksehäirete päritolu sektor

 • Eraisiku kinnistusraamatu väljavõte

° üldinfo (kinnistusosakond ja –jaoskond, registriosa number)
° katastritunnus
° kinnistu asukoht
° kinnistu liik
° kinnistu pindala
° omanikud
° hüpoteegi kanded
° hüpoteegi summad
° kannete alused ja kehtivused

Soovi korral tellida raport, palume edastada taotlus aadressile inkasso@five.ee , koos soovitud raporti nimega, otsitava ettevõtte nime ja registrikoodiga või eraisiku ees-perekonna nime ja isikukoodiga.