Rahoitusanalyysi

Yrityksen omistaja tai toimitusjohtaja pohtii usein, miksi taloudelliset tunnusluvut ovat juuri niitä, mitä ne sinä hetkenä ovat. Aina ei voi odottaa, että vastauksen kysymykseen saisi tilikauden päätyttyä.
FIM tarjoaa kysymyksiin asiantuntevia vastauksia, arvioiden yrityksen taloudellista asemaa menneisyydessä ja tällä hetkellä sekä laatii ennusteita tulevaisuuden varalle.
Meidän analyysi kertoo:

  • onko yrityksen kehityksessä havaittavissa etenemistä tai taantumista
  • mitkä ovat yrityksen vahvat ja heikot kohdat
  • mitkä yksiköt toimivat parhaiten
  • millainen kustannussäästö johtaa parhaisiin tuloksiin
  • millaista osa-aluetta/toimintaa pitäisi kehittää entisestään

Meidän tarjoama palvelu perustuu:

  • kirjanpitotaseeseen,
  • voittolaskelmaan,
  • rahavirtojen raporttiin,
  • lyhytaikaisen maksukyvyn ja pitkäaikaisen maksukyvyn sekä rahoitustehokkuuden ja
  • kannattavuuden analyysiin.

FIM pystyy olemaan asiantunteva partneri myös budjetin laadinnassa ja sen noudattamisen seuraamisessa.