Palvelut

Kirjanpitopalveluiden sisältö:

 • tarkistamme, täyttävätkö meille toimitetut asiakirjat lain asettamat vaatimukset
 • kirjaamme kaikki toiminnot asianmukaisiin rekisteritietoihin
 • säilytämme asiakirjoja järjestettyinä sopimuksen päättymiseen asti
 • toteutamme kirjanpidon tilaajan yrityksen kirjanpitosääntöjen mukaisesti
 • laadimme kirjanpitoraportit voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen
 • suoritamme arvonlisä-, tulo- ja sosiaaliturvaveron laskemisen
 • laadimme tilastollisia raportteja
 • toimitamme asiakkaan allekirjoittamat veroilmoitukset ja raportit päteviin virastoihin
 • laissa säädettyihin määräaikoihin mennessä
 • annamme neuvoja, miten liiketoimintaa voisi järjestää ja laatia asiakirjoja siten, että
 • verokuormitus ja riski olisivat mahdollisimman vähäisiä

Kertaluonteiset lisäpalvelut:

 • kirjanpitolaskennan tilanteen analyysi ja järjestäminen ennen tilintarkastusta
 • kirjanpidon ennalleen palauttaminen
 • tilikauden raporttien, alku- ja lopputaseen laatiminen
 • ongelmatilanteiden tarkastus
 • toimenpiteet liikeyritysten sulautumisessa, jakautumisessa ja purkamisessa

Palveluiden hinnan määrittelyssä huomioidaan käsiteltävien asiakirjojen laajuus sekä laskentajärjestelmän monimutkaisuus.