Ettevõttest

Levon Audiitorbüroo OÜ on asutatud 2005 aastal, on Audiitorkogu liige ja omab rahandusministri poolt antud audiitorühingu tegevusluba nr. 68. Algusest peale on büroos töötanud üks audiitor, Asta Vihvelin.

„Oman audiitori kutset aastast 1998 ja vandeaudiitori kutset 2010. aastast. Kuni büroo loomiseni tegelesin auditeerimisega põhitöö, raamatupidamise kõrval ja ka praegusel ajal osutan raamatupidamise teenust heale partnerile Finance Management OÜ-le. Raamatupidamine ja audit tegevusaladena täiendavad teineteist suurepäraselt ja peale selle, et audiitori vaim püsib värske, on ka auditeeritavatel lihtsam minuga suhelda.

Loomulikult järgin selle juures kutse- eetika reegleid ja pean kinni vandeaudiitori sõltumatuse nõudest.