Auditeerimine

Audit, mis on põhjalik ja usaldusväärne

Audit ehk auditeerimine on süstemaatiline, dokumenteeritud ja põhjendatud majandusandmete ülevaatus, kontrollimine ja hindamine, mille eesmärk on teha kindlaks, kas ettevõtte tegevus vastab nõutud kriteeriumitele.

Auditeerimine tagab klientidele ja koostööpartneritele usalduse ja annab ettevõtte omanikele põhjaliku ülevaate ettevõtte tegelikust majanduslikust olukorrast.

Five audiitorite poolt läbi viidud audit vastab kõikidele kehtestatud nõuetele, on usaldusväärne ning efektiivne.

Kohustuslik auditeerimine

Alates 2010. aasta märtsist kehtib Eestis uus Audiitortegevuse seadus, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu finantskontrolli direktiiviga ja mille järgi toimub auditeerimine, juhindudes rahvusvahelistest standarditest (ISA).

Alates 2010. aasta majandusaata aruannetest kehtib ka  kaks erinevat kontrolli vormi – ülevaatus ja audit.

Kui teie ettevõte on auditeerimiskohuslane, siis tuleb teie majandusaasta aruandele lisada ka audiitori järeldusotsus. Üldjuhul on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik ettevõtetele, kellel on raamatupidamiskohustused ja kelle aastaaruandes toodud tulemustest vähemalt kaks ületavad alltoodud tingimusi:

TingimusedÜlevaatusAudit
Müügitulu või tuluÜle 1 miljoni euroÜle 2 miljoni euro
Varad bilansipäeva seisuga kokku500 000 eurot1 miljon eurot
Töötajate arv keskmiselt15 inimest30 inimest

 

Lisaks on audit kindlasti kohustuslik ka ettevõttele, kes on raamatupidamiskohuslane ning kelle aastaaruandes toodud näidetest vähemalt üks tulemus ületab alltoodud tingimusi:

TingimusedÜlevaatusAudit
Müügitulu või tuluÜle 3 miljoni euroÜle 6 miljoni euro
Varad bilansipäeva seisuga kokku1,5 miljonit eurot3 miljonit eurot
Tootajate arv keskmiselt45 inimest90 inimest

 

Teie ettevõttele vajaliku audiitorteenuse tellimiseks võtke kindlasti ühendust Five audiitoritega.

Küsi personaalset audiitorpakkumist!