ESTENGRUSFIN

Arvete väljastamine on igapäevane tegevus kõigis ettevõtetes. Lisaks ettevõtetele puutuvad võlgnevuste ja võlgnikega kokku ka paljud eraisikud, mistõttu on igal kreeditoril oluline pöörata tähelepanu krediidijuhtimise tegevustele  nagu krediidikontroll, müügiotsuste tegemine, alusdokumentatsiooni tugevdamine, arvete monitoorimine, võlgade sissenõudmine ning nõuete müümine.

Krediidijuhtimine hõlmab protsesse, mille kaudu Te maksimeerite enda kasumlikku müüki ja minimeerite krediidikahjumit, tasakaalustate äririske, tagate maksete laekumised ning enda ja oma klientide rahulolu.

Krediidi andmise otsus põhineb potentsiaalse kliendi minevikul, rahasummal, mis krediidina väljastatakse, ning ajal, mis on krediidi andmise ja maksetähtaja vahel. Sellest tulenevalt on oluline krediidikontrolli tulemusel välja selgitada ostja krediidivõimelisus.

Samuti on oluline kogu kliendisuhte vältel jälgida ostja krediidikõlbulikkust ning tagasimakseid. Aarvete mittelaekumise probleemi lahendamiseks võib olla vajalik ka inkassoteenus, et vältida enda finantsseisu halvenemist ning usaldusvääruse langust.

 

Iga tehinguga kaasneb Teile kui kreeditorile tekkiva potentsiaalse kahju risk.  Kliendi laenu tagasimakse viivitamisega, arvete mittetasumisega võib tekkida oht, et Te ei suuda tekkinud hälvete tõttu planeeritud rahavoogudes ise oma kohustusi täita ning vajate inkassofirma abi.

Five Baltic Management OÜ krediidijuhtimis- ja/või inkassoteenused aitavad Teil hoida kokku nii finants- kui ka ajaressurssi.  Pakume Teile professionaalset ja usaldusväärset suhet krediidijuhtimisteenuste osutamisel lähtuvalt Teie huvidest.

Five Baltic Management OÜ pöörab tähelepanu kõigile krediidi elutsükli etappidele nagu õigusalane konsultatsioon, krediidikontroll, krediidiotsused, lepingute juriidiline analüüs, lepingute koostamine, montotooring ja meeldetuletamine ja vajadusel ka inkasso.

Firmast:

Five Baltic Management OÜ on krediidijuhtimisteenuseid osutav ettevõte. Meie eesmärgiks on olla Eesti üks juhtivaid krediidijuhtimise spetsialiste. Soovime oma oskuste ja vahendite kasutamise abil maksimeerida meie klientide kasumlikku müüki ja minimeerida tekkida võivat krediidikahjumit, tasakaalustada seeläbi äririske, tagada maksete laekumised ja osapoolte rahulolu.

Five Baltic Management OÜ peab teenuste osutamisel olulisteks järgmisi väärtusi:

  • Kommunikatsioon
  • Usaldusväärsus
  • Kompetentsus
  • Teenindusvalmidus
  • Viisakus
  • Turvalisus

Kui Te peate vajalikuks tagada krediidiotsuste efektiivsust ja äririskide optimeerimist ning tagada võlgnevuse sissenõudmine riski realiseerumisel kiirendades seeläbi raharinglust ja muutes enda äritegevus võimalikult efektiivseks, siis võtke meiega ühendust telefonil +372 6841 444 või edastage päring vastava taotlusega aadressile info@fivecollection.ee . Krediidijuhtimise teenuste üksikasjaliku ülevaate koos hinnakirjaga leiate järgnevatelt lehekülgedelt.

Tuletame meelde, et äriedu ja konkurentsieelise saavutamiseks on tähtis olla teadlik krediidiriskidest ja nende ennetamise vajalikkusest.

Oluline on, et krediidiotsused oleksid konkreetsed ja neid võetaks vastu kiiresti.

Kõike paremat soovides

Five Baltic Management

Five Baltic Management OÜ Mustamäe tee 44 2. korrus, 10621 Tallinn Tel. 614 1464 Faks 6141469 info@fivecollection.ee